KONSTHANTVERK
I SVERIGE
DEL 3
(ÄDELLAB)

Konsthantverk i Sverige del 3 är en antologi skapad av studenter från Ädellab på Konstfack. I antologin arbetade vi med konsthantverk, historia och hur vi kan ta plats utifrån praktik.
Kontakt: info@konsthantverkisverige.se