ENG

KONSTHANTVERK
I SVERIGE

Konsthantverk i Sverige kommer ur ett intresse att förändra och vidga en konventionell historieskrivning om konsthantverk, bortom traditionella materialuppdelningar och nationella förståelser. Historia betraktas här som något pågående, något som vi gör. Det är ingen neutral aktivitet utan den är platsspecifik.

 
DEL 1
(MÅNGKULTURELLT
CENTRUM
& KONSTFACK)

 
DEL 2
(ESKILSTUNA
KONSTMUSEUM)

 
DEL 3
(ÄDELLAB)

 
DEL 4
(NÄMNDEN FÖR
HEMSLÖJDSFRÅGOR
& ESSELDE)

Vi hoppas att flera fortsättningar kommer att göras med andra utgångspunkter, i andra material, på andra platser och av och med andra människor. Kontakt: info@konsthantverkisverige.se